Welcome to my blog, hope you enjoy reading
RSS

Pages

Rabu, 21 November 2012

PIDARTA BASA BALITri Hita Karana Pinaka Dasar Ngrajegang Budaya Bali

Sane wangiang titiang, Bapak kepala sekolah
Sane wangiang titiang, Bapak-bapak miwah Ibu-ibu guru
Ida dane para sisia sareng sami sane dahat tresna asihin titiang.
"Om Swastyastu"
Sadurung titiang ngelanturang atur, pinih kapertama ngiring iraga sareng sami nunas ica majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa duaning sangkaning paswecan Ida presida iraga mapupul ring galahe sane becik puniki jagi ngebaosan nanginin indik “Tri Hita Karana Pinaka Dasar Ngrajegan Budaya Bali”
Inggih ida dane sane dahat suksmayang titiang,
Lengkara Tri Hita Karana punika kawangun antuk tigang kruna, inggih punika : Tri, Hita miwah Karana. Kruna tri punika mearti tiga, kruna Hita artinipun harmonis, tur kruna Karana punika mearti Pengawi. Dadosne “Tri Hita Karana” punika artinipun wantah tiga hubungan sane ngawesanayang kerahayuan utawi keharmonisan. Tri Hita Karana puniki kepah dados tiga, inggih punika Parhyangan, Pawongan, miwah Palemahan.
Parhyangan inggih punika pasewitran sane kewangun marep ring Ida Sang Hyang Widhi. Inggian laksana sane kalaksanayang nenten ja wenten tios wantah pebuat sane nyihnayang rasa bhakti ring Hyang Widhi, upaminipun wantah ngelaksanayang acara ngayah ring Parhyangan utawi Pura-pura, ngelaksanayang persembahyangan nyabran purnama.
Pawongan inggih punika pasewitran sane kawangun marep ring nyama braya utawi para jana sami melarapan antuk asah, asih, lan asuh. Yening sampun presida ngelaksanayang asah, asih, lan asuh puniki pastika iraga pacang ngemanggihang sane kewastanin rahayu masewitra ring jagate.
Palemahan inggih punika pasewitran sane kalaksanayang marep ring gumi genah iraga sareng sami maurip. Yening iraga presida ngewangiang gumi utawi jagate, pastika iraga pacang rahayu ngantos riwekas turmaning nenten wenten malih sane kawastanin byuta sane kakardi olih jagat.
Punika wawu sampun atur uningayang titiang inggian kasuksman Tri Hita Karana sane setata kemargiang ring jagat bali. Yening konsep puniki presida setata kelaksanayang, pastika jagat bali piniki pacang setata ajeg. Punika mawinan Tri Hita Karana punika patut pinaka dasar ngrajegan budaya bali.
Inggih wantah asapunika presida antuk titiang ngaturang atur indik “Tri Hita Karana Pinaka Dasar Ngrajegan Budaya Bali” mogi-mogi wenten pikenoh ipun. Maka kirang langkung atur titiang, lugrayang titiang nunas geng rena sinampura.
Makawasana titiang ngaturang parama santi.
"Om Santih Santih Santih Om"

0 komentar:

Posting Komentar

DRAFT KU